Fukushima’dan Kütahya’ya!

Tarih Fukushima’yı nasıl yazacak? Hani, güneş, rüzgar ve suyun dışında enerji üretimine ihtiyaç duyulmayacak dönemlerde insan neslinin varlığını tehdit eden “insanların”, teknoloji ve ihtiyaç diye iteledikleri  Fukushima’ları  tarih küresel ahlâkın neresinde sorgulayacak? Peki, Kütahya’da altın ve gümüş madenlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle kullanılan siyanürün depolandığı havuzun çökmesi nedeniyle zehirin yeraltı sularına, oradan meyve ve sebze ...

Sivil toplum mu, Temiz toplum mu?

Sonunda “bunun” da suyunu çıkartmayı başardık. Sivil toplum kavramının içini boşalttık. Sivil toplumun doğasındaki topluma ait çıkarları, bir şirketin, bir sektörün ya da özel çıkarları amaçları doğrultusunda örgütlenmiş ama “sivil toplum” şemsiyesi altında faaliyet gösteren kurumların inisyatifine terk ettik! Dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar, kâr amacı gütmeyen organizasyonların kavramsal olarak buluştuğu sivil toplum neden bu kadar ...