Salim Kadıbeşegil’i; yönetici toplantılarınızda, yıl sonu/yıl başı toplantılarında, bayi/satış ağı toplantılarında, forum/panel/konferans veya kongrelerinizde konuk konuşmacı olarak davet edebilirsiniz.

Bu konuda Speaker’s Agency ile doğrudan temasa geçebilirsiniz.

 Tel: 0 212 401 35 45

Konuk Konuşmacı Bilgi Formu: Lütfen çıktı alınız.

Hangi etkinliklere davet ediliyorum?

Bugüne kadar 100’den fazla etkinlikte konuşma yaptım. Bunlar; seminer, konferans, panel, kongre, strateji toplantıları gibi başlıklarda düzenlenen yerli ve uluslararası kurumsal ev sahiplerinin davetleri şeklinde gerçekleşti.

Kimi zaman Brand Finance gibi uluslararası finansal bir markanın Londra’daki yıllık toplantısının açılış sunumunu (2012) yapmak, ya da INBREC (Uluslararası Marka ve İtibar Yönetimi Topluluğu) (2015)gibi uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen yıllık toplantının ana konuşmacısı olmak gibi görevler verildi… Kimi zaman ise; TKYD’nin (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) düzenlediği Uluslararası Kurumsal Yönetim Konferanslarında hem ana konuşmacı (2008-2009) hem de Konferans Başkanı Prof. Mervyn E. King ile günün değerlendirmesini yaptığımız ikili konuşmalar şeklinde oldu. (2010) 2011 yılından bu yana RepMan İtibar Araştırmalar Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İtibar Yönetimi Forumlarında hem Forum Başkanlığını yapıyor, hem de yerli ve yabancı konuşmacılarımız ve izleyicilerimiz ile interaktif bir tartışma ortamını yönetiyorum.

Şirketler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşları kapsayan bugüne kadarki davetlerde “interaktif tartışma” yönetimi ağırlıklı olarak benimsediğim bir uygulama yöntemi. Böylece, sadece ben değil, dinleyici konuklarımızı da söyleşiye davet etme şansım oluyor.

Konuşma konuları başlıkları

Ülkemizde ağırlıklı olarak “İtibar Yönetimi” konusu ile tanındığımdan davetlerdeki öncelikli konu seçimi bu yönde oluyor. Ama itibar yönetimi ile birlikte aşağıdaki konu başlıklarından her hangi birini ya da bir kaçını konuşma konusu olarak belirleme olanağı da söz konusu olabiliyor.

Küresel bireyler

Bilgi toplumu içimizdeki değerlerin yeşermesine neden oldu. On yıllardır baskı altında yüreklerimize gizlediğimiz ve her birimize ait değerler teknolojinin sundukları ile dünyanın dört bir tarafında yankılanmaya başladı. Başta, insan hakları, çevre kirlenmesi, adaletsizlik olmak üzere bir çok konuda evrensel bir platform oluştu. İşte bu platformu oluşturan “küresel bireyler” günümüzde hükümetlerden bile güçlü bir hale geldi.

Yaşamda ya “iz” bırakırsınız ya da “is”

Daha yaşanabilir bir dünya için “herkes” bir şeyler yapabilir. Bu “siz” de olabilirsiniz. Hele bir de insanları, çalıştığınız kurumu, toplumu bu konuda harekete geçirecek bir yerde duruyorsanız Yaşamda “iz” bırakmakla “is” bırakmak arasında gidip geliyoruz… “İz” bırakanlar hep daha yaşanabilir bir dünyanın özlemi içindeydiler. Belki de yaşam “iz” bırakmaya değer…

Başarı için çalışanların memnuniyeti veya bağlılığı değil “mutluluğu” önemli

1990’lar “çalışan memnuniyeti” kavramı ile tanıştığımız yıllar olarak iş dünyası tarihine geçti. 2000’lerin başında memnuniyetin değil “bağlılığın” daha önemli olduğunu gördük. Çalışan politikalarını bağlılık sonuçlarına uyarlamaya çalıştık. Ancak bununda yetersiz olduğu gerçeği bizi “çalışan mutluluğu” kavramına götürdü. Günümüzün başarılı şirketleri çalışan mutluluğunu önemseyen ve hayata geçirenler olarak karşımıza çıkıyor.

İtibar yönetimi çalışan motivasyonunu tetikler

Çalışanların motivasyonu “bir” numaralı sorun. Ekip çalışmasını “neler” tetikliyor konusuna kafa yoruyoruz, aslında çözümler de üretiyoruz ama saman alevi gibi birkaç gün sonra hepsi uçup gidiyor. Oysa ki “itibar yönetimi” uzun soluklu ama kalıcı bir tercih. Çünkü şirketlerin olduğu kadar çalışanların da kariyerlerinin bir parçası. O zaman itibar yönetimini çalışanlara nasıl indirgeyeceğiz?

Dokuz Adımda İtibar Yönetimi

Kritik soru şu; itibarımızı yönetmekten daha önemli bir işimiz var mı? Tüketicilerin/müşterilerin sadakati, referansları, nitelikli çalışanların adresi, bireysel ve kurumsal yatırımcıların tercihi gibi iş sonuçlarını sürdürülebilir kapsamda elde etmek pek de ulaşılmaz bir hedef değil. Topu topu dokuz aşamalı bir süreç yönetimi…

İtibar yönetiminin dijital halleri

Sosyal medya fenomeni bir anda itibarı delik deiş edebiliyor. Türkiye’den ve dünyadan canlı örnekler her an bizim da iş dünyası tarihine “itibar lekesi” ile geçmemize neden olabilir. Kasıtlı saldırılar, rakiplerin fırsatları değerlendirmesi gibi boşluklar sosyal medyadan üzerimize sıçrayabilir. Nasıl korunacağız, ne yapacağız?

Şirketler itibar risklerinin ne kadar farkında?

Riskler sadece finansal içerikte mi olmalı? İş dünyasının içindeysek her tarafımız risk dolu ama bunların önemli bir kısmı “itibar riski”… Nasıl ayırdedeceğiz, nasıl tanımlayacağız ve en önemlisi itibar risklerimizi ortadan kaldırmak için neler yapacağız?

Sürdürülebilirlik stratejilerini çalışanlara indirgemek

Gelecek kuşaklara yaşanabilir dünya bırakmak hepimizin ortak arzusu. Ancak bugünün gereksinimlerini karşılarken bunu nasıl yapacağız? Bir yandan iklim değişikliğinin şirketler üzerinde yarattığı baskı, diğer yandan sivil toıplumun ve regülasyonların talepleri sürdürülebilirlik meselesine farklı bir yaklaşımı gerektirmiyor mu?

Workshop/ Çalıştay/ Moderasyon Yönetimi

Çok sayıda şirketin üst düzey yöneticileri ile yaptığımız workshop/çalıştay veya moderasyon odaklı çalışmalar için kapsamlı bir hazırlık gerektiğinden zamanlama ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle gerek içerik gerekse lojistik koordinasyon için rahat planlama gerçekleştirilebilecek bir zaman planına ihtiyaç duyulmaktadır.