Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

İtibar duyguların yönetiminden gelir

By Posted on 0 No tags 0

İtibar araştırmaları kurum itibarının yönetilmesinde sorumluluğun yüzde 84 oranında CEO’nun omuzlarında olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda itibar yönetimin bir proje değil bir felsefe olduğunun da göstergesi. Bu da ancak bir CEO’nun vizyonunun omurgasında varsa olabilecek bir husustur. Şirketin CEO’su itibarı sahiplenmeli ki öncelikli birlikte çalıştığı mesai arkadaşları için “rol model” olabilmeli sonrasında da işlerin kurum itibarına uygun bir şekilde yönetilip yönetilmediğini denetlemeli.

Kurum kültüründe varsa doğa dostu şirket olunur!

By Posted on 0 No tags 0

Yaşadığımız yangın ve sel gibi felaketler iklim krizinin ne denli sarsıcı ve etkileyici boyutta kapımızın önünde durduğunu gösteriyor. Sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir köşesinde önü alınamayan doğal afetler insanlığın geleceğini tabii ki tehdit ediyor. Kendi ellerimizle ördüğümüz ve aymazlığımızla sıvadığımız bu felaketlere pansuman olabilecek yardımlar konusunda da kafalar karışık. Büyük can ve mal kaybının yanı sıra kendi doğal döngüsüne ne zaman kavuşacağını bilemediğimiz habitat için herkes bir şeyler yapmak istiyor.

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleriniz;Marka İtibarınıza neler katıyor?

By Posted on 0 No tags 0

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleriniz; toplumun, çevrenin ve paydaşlarının ihtiyaçlarının değiştiği pandemi gibi olağanüstü dönemlerde iş stratejilerinize nasıl yansıyor, “Marka İtibarı”nıza neler katıyor?

Öncelikle kavramları doğru yerlerde doğru amaçlar için tanımlayalım. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri “kenar süsleri” değildir. İş stratejisinin “omurgasında” tanımlanmamış bu işler maalesef kurum itibarı için hayli yüksek risk taşırlar.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol

By Posted on 0 No tags 0

Tılsımlı sözcük itibarı toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen kurum olabilmek olarak tanımlıyoruz.  İtibarın yönetilmesi ise beğeni ve takdirin arka planındaki kültür ve değerleri yaptığımız işin içine nasıl “katık” ettiğimiz ile ilgili bir mesele. Eğer izlediğimiz politika ve süreçler sonunda aldığımız kararlar toplumun beklentilerine uygun ise bu beğeni ve takdirin oluştuğuna tanık olabiliriz.

İletişimin Organizasyondaki Yeri

By Posted on 0 No tags 0

Bir şirket organizasyonunda iletişimcilerin yeri o şirketin iletişim meselesini ne kadar ciddiye aldığının göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında iletişim profesyonellerine icra kurullarında yer veren şirketlerin başta kurumsal markanın yönetilmesi olmak üzere şirketin “elle tutulamayan değerlerinin” yönetilmesinde büyük bir rekabet avantajı elde ettikleri görülecektir. Bir şirket organizasyonunda CEO hem yazılı hem sözlü iletişim yönetimi konusunda iletişimcilere “şapka”

İtibar Sermayesi

By Posted on 0 No tags 0

Marketing Türkiye Mart 2022 sayısı için İtibar Sermayesi konusunda bir yazı istemişti. Dergide yer alan yazıyı aşağıda okuyabilirsiniz. Yazının yayımlanan pdf formatı ise burada SalimKadibesegil

İtibar sermayesi kavramını meslek hayatımda ilk kez 1999 yılında ICCO’nun (Uluslararası Danışmanlık Şirketleri Birliği) düzenlediği İsviçre’nin Lucern İletişim Zirvesinde duymuştum.

İtibar Yönetimi; Koronavirüs Gölgesinde İtibar

By Posted on 0 No tags 0

Gözden Geçirilmiş 10. Baskıya Önsöz;

Kitabın ilk baskısının ardından gelen yıllarda dünyada iletişim disiplininin tüm alanlarını doğrudan etkileyen çok şey oldu. Tabii ki bunların başına öncelikle 2008 Wall Street Küresel Finansal Krizi’ni koymalıyız. Kapitalizmin mabedinde yüz yılı aşkın bir süredir insanlığı ve gezegenin sahip olduğu temel değerleri kemiren bu olgu ABD hükümetinin batık bankalara halkın parası ile ortak olmasıyla “teslim bayrağını” çekiyordu.

Sürdürülebilirlik Yöneticisi Nasıl Olunur?

By Posted on 0 No tags 0

sus-news

Daha iş dünyasına atılmamış gençler için yepyeni fırsatlar onları bekliyor. Artık birçok üniversitenin lisans ve lisansüstü bölümlerinde “sürdürülebilirlik” ile ilgili bölümler mevcut. Mezun olduklarında onları yepyeni meslekler bekleyecek!

EKOIQ Mart 2022 sayısında yayımlanmıştır.

Yazı: Pırıl KADIBEŞEGİL YAŞAR

Günümüzde her meslek grubunun,

Ahlak ayak izimizi nasıl ölçeceğiz?

By Posted on 2 No tags 0

BrandMap Dergisi  Ocak/Şubat 2022 sayısı için yazmış olduğum “Ahlak ayak izimizi nasıl ölçeceğiz?” başlıklı yazımı paylaşıyorum. Yazının yayımlanmış halini buradan okuyabilirsiniz; BM47_SK

Yıllar sonra gördük ki iklim krizinin baş sorumlusu olan petrol şirketleri sorunu 1970’li yıllardan bu yana biliyorlarmış! Bilimsel raporları sumen altı etmemişler,

Advertorial!

TEİD Etik ve İtibar Derneği’nin dönemsel yayını IN Dergisi Kış 2022 sayısında yer alan “Advertorial!” başlıklı yazımı paylaşıyorum. yayımlanmış pdf formatını buradan okuyabilirsiniz.INmagazine+Sayı+24+Etik+ve+İtibar+Derneği+Etik+ve+İtibar+Derneği (1)

Advertorial! Şirketlerin ve markaların medya planlamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş “haber gibi içerik uygulamalarının” ne kadar ahlaki ve etik olduğunu tartışmaya açmaya neden çekiniyoruz?