Gündemimdeki konu başlıkları…

Önümüzdeki bir kaç hafta içinde beş etkinlikte çeşitli konuşmalar yapacağım. Bunların kimileri panel, kimileri konferans kimileri ise konuk konuşmacı ortamında olacak. Biri uluslararası toplantı diğerleri ulusal toplantılar. Hepsinin ortak özelliği ise ev sahiplerinin sivil toplum kuruluşları olması…
Bugünlerde bu konuşmalarımla ilgili içerik hazırlığı içindeyim.
Ama hangi konu başlığı olursa olsun yolum “küresel bireylere”