Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Paydaş iletişim araştırmaları yol haritasıdır

İtibar yönetiminin en önemli girdisi paydaş araştırmalardır. Bu araştırmaların tasarımı ne kadar objektif, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tutarlı olur ise şirketlerin itibarlarını yönetmekle ilgili alacakları kararlar o oranda isabetli olur. Bu nedenle itibar yönetiminin ilk adımı kapsamlı bir paydaş haritasına sahip olmaktır.

Paydaş araştırmaları mutlaka hem iç paydaşları hem dış paydaşları hem de etkileyici paylaş olarak tanımladığımız kanaat önderlerini çok detaylı olarak kapsamalıdır. Bu araştırmalar sahibi olduğumuz kurum kültürü ve kurumsal değerlerimizin paydaşlarımızla ne kadar paralellik gösterdiği ve algıların yönetilmesinde nerelerde ne kadar farklılıklar olduğunu ortaya koyar. Elde edilecek bu tespit itibarın yönetilmesinde içerik olarak oluşturulan bilgilere dönüşür. Ancak kritik başarı faktörü bu bilgilerin hangi iletişim araçları veya ortamları ile paydaşlara ulaştırılacağı ile ilgilidir.

Günümüzde yeterli kaynak ayrılsa bile itibar yönetimi performansından mutlu olmayan şirketlerin ilk bakmaları gereken yer doğru paydaşlara doğru iletişim ortamları bir de ulaşılıp ulaşılmadığıdır. İşte bu nedenle paylaş iletişim araştırmaları tasarımında mutlaka iletişim ortamlarının isabetliliği sorgulamalıdır.

Paydaş iletişim araştırmaları raporları şirket içinde mutlaka şirketin kritik kararlarını veren yöneticilerin başucunda durması gereken çalışmalardır. Bu nedenle bu araştırmalar yapılmadan önce çalışmanın tasarımı ile ilgili bu yöneticilerin bilgilendirilmesi ve onların farkındalıklarının artırılması en az araştırmanın yapılması kadar önemli bir husustur.

(*) Mayıs 2023 Business Life 

 

 

 

Henüz yorum yok.

Ne düşünüyorsun?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir