Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

İtibar yönetiminin akordu nasıl yapılacak?

Kurumsal iletişimin temel misyonu kurumsal markanın yönetilmesidir. Bununla ilgili elindeki malzeme; şirketin kültür ve değerleri, kurumsal amaç ve CEO’nun vizyonudur. Bunlar aynı zamanda kurum itibarının yönetilmesi ile ilgili hammaddelerdir. Kurumsal iletişimin filarmoni orkestralarındaki birinci kemancı gibi konser öncesi tüm enstrümanların ses uyumunu sağlamakla ilgili yükümlülüklerine benzer bu malzemenin birbirleri ile tutarlılığını kontrol etmeleri gibi sorumlulukları vardır. Bu uyumun yapılmadığı şirketlerde her kafadan farklı bir ses çıkması kaçınılmazdır. Buradan da itibar çıkmaz doğal olarak.

İkinci bir nokta, küresel çapta değişmekte olan değerlere şirketin uyum sağlaması ile ilgili aksiyonların zaman geçirilmeden alınması konusundaki öngörüdür. Burada gecikme olması, görmeden gelinmesi daha sonra bedeli çok ağır bir şekilde ödenecek krizlere neden olabilir.

Kurumsal iletişimin ana işlevleri arasında iki nokta vardır ki bunlar günlük işlerin arasına sıkıştırılamaz. İlki, CEO’nun itibar yönetimi konusundaki yetkinliklerini vizyonu ilişkilendirmesi için onu entelektüel zenginliğine değer katacak malzeme ile desteklemesidir. Diğeri ise; özellikle yönetici kademelerinde herkesin yaptıkları işin şirketin itibarı ve iş sonuçları ile doğrudan ilişkili olduğu konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerdir.

Sonuçta, kurumsal iletişim bu konularda kendi donanımını ne kadar güncel, zengin ve şirkete uyarlanabilir tutarsa kurum itibarına o oranda katkı sağlamış olur.

(*) Business Life Nisan 2024 sayısı için yazılmıştır

Henüz yorum yok.

Ne düşünüyorsun?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir