Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

İtibar duyguların yönetiminden gelir

By Posted on 0 No tags 0

İtibar araştırmaları kurum itibarının yönetilmesinde sorumluluğun yüzde 84 oranında CEO’nun omuzlarında olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda itibar yönetimin bir proje değil bir felsefe olduğunun da göstergesi. Bu da ancak bir CEO’nun vizyonunun omurgasında varsa olabilecek bir husustur. Şirketin CEO’su itibarı sahiplenmeli ki öncelikli birlikte çalıştığı mesai arkadaşları için “rol model” olabilmeli sonrasında da işlerin kurum itibarına uygun bir şekilde yönetilip yönetilmediğini denetlemeli. Bu noktada para kazanmakla itibarı korumak arasında gidip gelen kararsızlıklar, çelişkiler ve hatta kısa dönem hevesler kaçınılmaz olarak gündemde olacaktır. CEO’nun diğer yöneticilerden farkı onun bir maraton koşucusu kimliğinde saklıdır. Bu nedenle başında olduğu şirketin sektörler üstü rekabette itibar liginde kalıcı bir yeri olmasını istiyorsa itibarın ana girdileri olan; etik ve adil yönetim, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlikten ödün vermeden işlerin yönetildiğini güvence altına almalıdır.

Bu anlayış bir anlamda işlerle birlikte “duyguların yönetilmesi” meselesini de gündeme getiri ki “çalışanların memnuniyeti ve bağlılığı değil mutluluğuna giden” yolun başlangıcı burasıdır. Bu başlangıç noktası tabii ki kurumsal değerlerin ne olduğu ve günlük yaşamın içinde nasıl bir karşılık bulduğu ile ilgilidir. Kurumun şeklen var olan değerlerinin uygulamada karşılığını bulamayan çalışanların mutlu olması da mümkün değildir CEO’nun itibar konusuna destek vermesi de.

 

Henüz yorum yok.

Ne düşünüyorsun?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir